Geeft uw e-mailprogramma deze nieuwsbrief niet goed weer? Lees de pagina dan online.

 
 
  De Nationale Melkgeitenhouderijdag 2013  
'Vooruit met de Geit'
 
 
 

Geachte heer/ mevrouw,

De LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij organiseert op donderdag 12 september De Nationale Melkgeitenhouderijdag 2013 voor beroepsmatige geitenhouders en mensen werkzaam in de geitenmelkketen of de periferie. We willen alle betrokkenen informeren en mee laten discussiëren over de uitkomsten van het onderzoek “Vooruit met de Geit”, een systeemanalyse uitgevoerd door Wageningen UR. De Nationale Melkgeitenhouderijdag vindt plaats op het ZLTO-kantoor in ’s-Hertogenbosch. Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan deze dag.

“Vooruit met de Geit”
Het rapport verschaft inzicht in de problemen in en rond de Nederlandse geitenhouderij. Naast beschrijving van de problematiek worden ook blokkades die verandering in de weg staan in beeld gebracht en zijn aanknopingspunten voor verandering geformuleerd. Deze analyse heeft zich niet beperkt tot het houderijsysteem, want de geitenhouderij staat niet op zichzelf. Ook bijvoorbeeld de keten en de maatschappij hebben aandacht gekregen. 

De Nationale Melkgeitenhouderijdag is daarnaast een uniek netwerkmoment waar geitenhouders uit heel Nederland en periferie elkaar kunnen ontmoeten. Op de informatiemarkt presenteren bedrijven zich en informeren zij geitenhouders over hun (nieuwe) producten, diensten en innovaties

Programma
10.30 uur - Ontvangst

11.00 uur - Welkomstwoord door Jeannette van de Ven, voorzitter LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij

11.25 uur -  Een zorgvuldige geitenhouderij, daar moeten we naar toe
Samenwerking, hét zwakke punt van de sector, moet nu echt snel worden opgepakt. Van hard werken en ‘ieder voor zich’ naar slim samenwerken. Dit is nodig om de lage marges te verbeteren. Daarnaast is meer dialoog met de samenleving nodig om de sector maatschappelijk geaccepteerd te houden. Zonder draagvlak vanuit de maatschappij zal de sector het moeilijk krijgen in de toekomst.
Hoe gaan we gezamenlijk verder? Diverse gasten vanuit de overheid, geitenhouderij, zuivelmarkt, dierenbescherming en GGD schuiven aan om onder begeleiding van Onno van Eijk te reageren op een aantal stellingen.

12.30 uur - De liefde van de geit gaat door de maag
Lunch met een bijdrage van RUIG. Gelegenheid om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt.

13.30 uur - Workshopronde 1
 U kunt een keuze maken uit een viertal workshops:
  1. Is zorgvuldige geitenhouderij economisch levensvatbaar? Over praktische toepasbaarheid en financieringsvormen. Van wereldmarkt naar bedrijfsniveau. Door Pierre Berntsen, ABN Amro.
  2. Bouwt u mee aan een gezamenlijke toekomst? Betalen geitentuinen en klimstallen zich wel terug in de markt? Door Catharinus Wierda, zelfstandig adviseur.
  3. De Geitenhouder, de burger en de 7 buren. Praktische tips om mijn bedrijf en mijn arbeidsplezier op een goed niveau te houden. Hoe ga ik om met burgers? Door Gerard Willems, ZLTO.
  4. De bok achter de wagen spannen. Para TBC oplossen op je bedrijf? Of ben je altijd te laat? Door Karianne Lievaart, GD.
14.30 uur - Workshopronde 2
U kunt een keuze maken uit een van de vier workshops:
  1. Is zorgvuldige geitenhouderij economisch levensvatbaar? Over praktische toepasbaarheid en financieringsvormen. Van wereldmarkt naar bedrijfsniveau. Door Pierre Berntsen, ABN Amro.
  2. Bouwt u mee aan een gezamenlijke toekomst? Betalen geitentuinen en klimstallen zich wel terug in de markt? Door Catharinus Wierda, zelfstandig adviseur.
  3. De Geitenhouder, de burger en de 7 buren. Praktische tips om mijn bedrijf en mijn arbeidsplezier op een goed niveau te houden. Hoe ga ik om met burgers? Door Gerard Willems, ZLTO.
  4. Witte Gei’t; Melkprijsvergelijking, is er nog leven na de productschappen? LTO Melkprijsvergelijking. Hoe nu verder? Door Willem Koops, Productschap Zuivel, en Nico Verduin, voorzitter NGZO.
15.30 uur - En nu vooruit met de geit! Een opdracht voor de sector
Een terugblik op de dag met diverse sprekers en gasten.

15.45 uur  -Tijd voor Holland Geit
Hapje en drankje. Gelegenheid om een bezoek te brengen aan de informatiemarkt.

16.30 uur - Einde

Deelnemen
De Nationale Melkgeitenhouderijdag is gratis toegankelijk voor LTO-leden van de vakgroep Melkgeitenhouderij. Overige geitenhouders en studenten betalen € 25 voor deelname. Bent u werkzaam in de periferie, dan betaalt u € 50. De genoemde bedragen zijn inclusief lunch en exclusief BTW.

U kunt zich aanmelden via het formulier op www.lto.nl/nationale-geitenhouderijdag (u dient per persoon één formulier in te vullen).

Wij hopen u op donderdag 12 september te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet, namens de LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij

Jeannette van de Ven
Voorzitter LTO-vakgroep Melkgeitenhouderij

De Nationale Melkgeitenhouderijdag 2013 wordt mogelijk gemaakt door:
ABN Amro, Elda ICT & Services, Gebr. Fuite BV, Gelre-IJsselstreek v.o.f., GreenValley International BV, Havens Voeders, Holland Geiten Melk BV, Nutrifeed, Ruig, Pali Group, Tentego, Kaasmakerij Henri Willig BV, Bettinehoeve BV, Goat Milk Powder, AVH dairy trade BV, Productschap Zuivel, vakblad Geitenhouderij en Stichting Jubileum  Melkgeitenhouderij.

  Datum
Donderdag
12 september
10.30 - 16.30 uur

Locatie
ZLTO
Onderwijsblvd 225
's-HertogenboschHoofdsponsoren

 
Twitter mee over de Nationale Geitenhouderijdag via #vooruitmetdegeit